Batterijen bij zonneparken van Vrijopnaam

Op naar een zonnige toekomst, waarin we ook kunnen genieten van de zon als deze niet schijnt.

Maandag 31 juli 2023

Vrijopnaam investeert in drie grote batterijen om de productie van haar zonneparken (tijdelijk) op te kunnen slaan en de netbeheerders te helpen met balanshandhaving. De eerste batterijen worden geplaatst bij de zonneparken in Waalre, Reuver en Stadskanaal. De batterijsystemen hebben gezamenlijk 3.000 kWh opslagcapaciteit. Dat is voldoende om ruim 1.000 huishoudens één nacht van zonnestroom te voorzien. Een mooie start, op weg naar 100% zonnestroomvoorziening, ook op de tijden dat de zon niet schijnt.

De batterij: broodnodig voor een stabiel elektriciteitsnetwerk

Op het Nederlandse elektriciteitsnet is sprake van toenemende onbalans tussen vraag en aanbod van stroom. Dit zorgt ervoor dat zonneparken steeds vaker (tijdelijk) worden uitgezet om het evenwicht op het netwerk te handhaven. Tegelijkertijd zijn we op momenten van schaarste afhankelijk van dure gascentrales die bij onvoldoende zon en wind moeten bijspringen.

Batterijen voor zonneparken kunnen de overtollige energie opslaan die tijdens zonnige middaguren wordt opgewekt. Dit betekent dat de energie die overdag wordt geproduceerd en niet onmiddellijk wordt gebruikt, later alsnog nuttig kan worden gebruikt. Wanneer de zon niet schijnt, kan de energie uit de batterijen worden ingezet om in de energiebehoefte van consumenten te voorzien, bijvoorbeeld gedurende de ochtend- en avondpieken.

Bijdrage aan duurzamere energievoorziening

Het gebruik van batterijen bij zonneparken vermindert de afhankelijkheid van fossiele energiecentrales wanneer de zon niet schijnt. Wanneer er geen wind of zon is, schakelen fossiele energiecentrales nu bij om te voorzien in de stroombehoefte. Batterijsystemen zijn in staat dit (deels) over te nemen, waardoor we meer duurzame energie leveren aan het elektriciteitsnet. Zo vergroten we het aandeel groene stroom binnen de energiemix. Batterijen dragen dus bij aan een duurzamere energievoorziening waarbij we steeds minder afhankelijk zijn van fossiel opgewekte elektriciteit.

Met het oog op een zonnige toekomst

De geplande batterijen bij de drie zonneparken van Vrijopnaam kennen straks een modulaire opbouw. Dat wil zeggen dat het mogelijk is in de toekomst extra opslagcapaciteit bij te plaatsen, mocht dat nodig zijn. Daarnaast kiezen we bewust voor batterijen zonder kobalt. De winning hiervan is immers omstreden.

Kortom: op naar een zonnige toekomst, waarin we ook kunnen genieten van de zon als deze niet schijnt.

Wil je meer weten over onze projecten? Neem dan gerust een kijkje op www.vrijopnaamzonneparken.nl waar we je onder meer op de hoogte houden van de ontwikkelingen van nieuwe zonneparken.